وکیل حقوقی ملکی خوب در تهران

وکیل ملکی خوب در تهران وکیل متخصص دعاوی ملکی وکیل مشاوره حقوقی ملکی وکیل مشاوره حقوقی ملکی 09121404305 - 02177494347

اعتراض شخص ثالث در مرحله اجرای حکم مشاوره با وکیل ملکی

اعتراض شخص ثالث در مرحله اجرای حکم مشاوره با وکیل ملکی، اگر شما نیز از افرادی هستید که در دعوای ملکی دو طرف مداخله ای ندارید اما حکم صادره از دادگاه را مخل حقوق خود میدانید خواندن این مقاله را به شما توصیه میکنیم. در این مقاله وکیل ملکی راهکار شکایت از چنین ارایی را ارائه داده است. همچنین میتوانید با مراجعه به وکیل ملکی موسسه دادخواست مناسب را تنظیم و به حکم صادره اعتراض کنید تا دادگاه پس از بررسی مدارک و ادله ای که ارائه کردید حق تضییع شده شما را احقاق کند.

آردینی اوخو
دوشنبه 31 خرداد 1400
بؤلوملر : مشاور حقوقی,

رفع بازداشت دائم ملک مشاوره با وکیل ملکی

رفع بازداشت دائم ملک مشاوره با وکیل ملکی، اگر ملکی در نتیجه تعهد یا تخلف مالک توقیف شده باشد امکان خرید و فروش ان وجود ندارد. درواقع ملک توقیفی قابل خرید و فروش نیست و اگر چنین معامله ای واقع شود قابل ابطال است. در این خصوص میتوانید از راهنمایی وکیل ملکی موسسه بهره مند شوید. چرا که وکیل ضمن ارائه راهکار در خصوص ابطال معامله ملک توقیفی میتواند در خصوص فروش این املاک در صورت نیاز به ثمن، شما را راهنمایی کند.

آردینی اوخو
شنبه 29 خرداد 1400
بؤلوملر : مشاور حقوقی,

هزینه وکالت کاری ملک مشاوره با وکیل ملکی

  هزینه وکالت کاری ملک مشاوره با وکیل ملکی، زمانی که ملک، موضوع مشارکت در ساخت واقع میشود برای انجام عملیات اداری نیاز به وکالتنامه از جانب شرکا یا مالکین به سازنده است. نحوه نگارش وکالتنامه از اهمیت زیادی برخوردار است چرا که میتواند اختیاراتی به فرد اعطا کند که منجر به تضییع حقوق شرکا شود بنابراین لازم است در این خصوص به یک وکیل ملکی حاذق و اشنا به عرف و قانون مراجعه کرد. اگر شما نیز قصد تنظیم چنین وکالتنامه ای دارید و یا در خصوص این نوع از وکالتنامه با شرکای خود با ختلاف مواجه شدید میتوانید ضمن مطالعه این مقاله با وکیل ملکی موسسه در ارتباط باشید.

آردینی اوخو
جمعه 28 خرداد 1400
بؤلوملر : مشاور حقوقی,

نمونه دادخواست تخلیه و اجرت المثل ایام تصرف مشاوره با وکیل ملکی

نمونه دادخواست تخلیه و اجرت المثل ایام تصرف مشاوره با وکیل ملکی، مالک یک ملک نه  تنها مالک عین بلکه مالک منافع ان نیز میباشد. بنابراین اگر شخصی بدون اذن وی عین را تصصرف یا از منافع ملک استفاده کند باید اجرت المثل ان را بپردازد و ضامن تلف منافع محسوب میشود. در شرایطی نیز که یکی از مالکین بدون اذن سایر شرکا ملک را تصرف یا از منافع ان استفاده کن تحت شمول دعوای اجرت المثل ایام تصرف قرار میگیرد و میتوان به کمک وکیل ملکی این دعوا ا در مراجع قضایی صالح اقامه کرد. در متن زیر به بررسی هریک از موارد فوق الذکر میپردازیم.

آردینی اوخو
پنجشنبه 27 خرداد 1400
بؤلوملر : مشاور حقوقی,

اعتبار تقسیم نامه زمین مشاعی مشاوره با وکیل ملکی

اعتبار تقسیم نامه زمین مشاعی مشاوره با وکیل ملکی، برای تفکیک واحدهای ساخته شده یک ساختمان و صدور سند مالکیت مجزا برای هر واحد باید صورتمجلس تفکیکی تنظیم شود و اگر مالکین متعدد باشند تقسیم نامه نیز تنظیم میشود. تا زمانیکه سند تقسیم نامه با رضایت همه مالکین امضا نشود هیچکدام از مالکین واحد مستقل خود را نخواهند داشت. اگر برخی از مالکین از امضای تقسیم نامه امتناع کند هر یک از مالکین دیگر میتواند به کمک وکیل ملکی خود الزام مالک به ثبت تقسیم نامه را از دادگاه تقاضا کند.

آردینی اوخو
چهارشنبه 26 خرداد 1400
بؤلوملر : مشاور حقوقی,

اثبات وقوع بیع و ابطال سند رسمی مشاوره با وکیل ملکی

اثبات وقوع بیع و ابطال سند رسمی مشاوره با وکیل ملکی، زمانی که معامله املاک با مبایعه نامه منعقد میشود طرفین طبقتوافقاتی که در ان مکتوب کرده اند به تعهدات خود عمل خواهند کرد و حل اختلافات میان انها نیز بر اساس همین مبایعه نامه صورت میگیرد اما زمانی که مبایعه نامه ای نباشد و وبیع واقع شود اگر هریک از طرفین از انجام تعهدات تخلف کند طرف دیگر مدرکی برای اثبات ادعای خود نخواهد داشت. البته وکیل ملکی میتواند وی را به طرق دیگر راهنمایی کند که موضوع مقاله زیر میباشد.

آردینی اوخو
سه شنبه 25 خرداد 1400
بؤلوملر : مشاور حقوقی,

معامله فضولی ملک مشاع مشاوره با وکیل ملکی

معامله فضولی ملک مشاع مشاوره با وکیل ملکی،ملکی که متعلق به غیر باشد و بدون اجازه وی مورد معامله واقع شود تابع احکام معاملات فضولی است. نحوه اثبات این معامله و قوانینی که بر ان حاکم است در مقاله زیر به تفصیل تشریح شده است. اما نکته مهمی که اغلب از وکیل ملکی راجع به ان پرسیده میشود معامله املاک مشاعی بدون اجازه شریک مشاعی است. با توجه به این که سهمی از ملک متعلق به معامله کننده و سهمی دیگر متعلق به شریک مشاعی است بررسی قوانین حاکم بر ان و نحوه مطالبه حق شریک و بازپس گرفتن ملک اهمیت دارد که در این مقاله به ان اشاره شده است.

آردینی اوخو
دوشنبه 24 خرداد 1400
بؤلوملر : مشاور حقوقی,

ابطال حکم حجر مشاوره با وکیل ملکی

ابطال حکم حجر مشاوره با وکیل ملکی، اهلیت طرفین معامله یکی از شرایط صحت معاملات تلقی میشود به عبارت دیگر اگر یکی از طرفین فاقد اهلیت باشد معامله منعقده محکوم به بطلان است. البته این بطلان منوط به شرایطی است که وکیل ملکی ضمن این مقاله به ان پرداخته است. از انجا که افراد محجور دارای قیم یا سرپرست هستند بررسی معاملاتی که از جانب افراد اخیر الذکر و به نمایندگی از محجورین منعقد میشود از اهمیت خاصی برخوردار است که مقاله پیش رو راجع به ان  توضیح خواهد داد. در صورتیکه در ادامه با ابهامی مواجه شدید میتوانید با وکیل ملکی موسسه تماس حاصل کنید.

آردینی اوخو
یکشنبه 23 خرداد 1400
بؤلوملر : مشاور حقوقی,

مشاوره قرارداد مشارکت در ساخت مشاوره با وکیل ملکی

مشاوره قرارداد مشارکت در ساخت مشاوره با وکیل ملکی، یکی از ارکان مهم قراردادهای مشارکت در ساخت اعطای وکالت کاری به سازنده است. این وکالت تنها راجع به امور اداری داده میشود بنابراین باید در تنظیم ان دقت به عمل اورد به گونه ای که سازنده بتواند از ابتدا تا انتهای عملیات ساز و ساز و مراجعات اداری مربوطه را به اسانی انجام دهد و از طرفی مالک نیز بتواند در صورت نقض تعدات از جانب سازنده، وکالت را به راحتی فسخ کند. به همین دلیل برای تنظیم مفاد این وکالتنامه باید به یک وکیل ملکی مراجعه کرد که به ظرایف تنظیم قراردادهای ملکی و جنبه های حقوقی ان اگاه است. مقاله زیر به بخشی از اهمیت وکالت کاری میپردازد.

آردینی اوخو
شنبه 22 خرداد 1400
بؤلوملر : مشاور حقوقی,

رویه قضایی ابطال مزایده مشاوره با وکیل ملکی

رویه قضایی ابطال مزایده  مشاوره با وکیل ملکی، مزایده ملک از طریق اجرا احکام مدنی در نتیجه محکومیت مالی محکوم علیه به اجرا گذاشته میشود. گرچه این اقدام از طریق مرجع قضایی صورت میگیرد اما ممکن است ارادی از ان متضرر شوند به همین علت میتوانند به مزایده اعتراض کنند. البته لازم است در این خصوص از راهنمایی یک وکیل ملکی حاذق استفاده کرد. چرا که اعتراض به مزایده برای یرخی افراد و تحت شرایط خاصی امکانپذیر است که در این مقاله به ان میپردازیم.

آردینی اوخو
جمعه 21 خرداد 1400
بؤلوملر : مشاور حقوقی,