الزام تنظیم سند /وکیل ملکی

الزام  به  تنظیم  سند رسمی با وکیل ملکی

در مطلب پیش رو  در خصوص موضوع  الزام  به تنظیم  سند رسمی در  دعاوی ملکی  و معنی  و مفهوم ان  توضیحات کوتاهی  بیان  کرده  ایم .
نقل و انتقال یک ملک  از دوراه  انجام میگیرد  که از طریق سند رسمی و یا سند عادی  می باشد  .

در ادامه  به  توضیح این مسائل و مشکلاتی که ممکن است  در این  رابطه  پیش بیاید  می پردازیم .

با وکیل ملکی در ارتباط باشید  .

 تنظیم  سند رسمی و عادی

در قانون به  اسنادی که در دفاتر رسمی ویا ثبت اسناد،  به  ثبت  رسیده  باشند  سند رسمی  میگویند  .

و دیگر اسنادی  که دفاتر  ثبت نشده  باشند  سند عادی  می گویند  .

در قوانین  ایران اسناد رسمی معتبر از اسناد غیر رسمی می باشند  و قابلیت  استناد دارند

از دیگر  تمایزات  سند رسمی این  است  که قانون  صرفا  کسی را که سند رسمی به نام او در دفتر  ثبت  اسناد به ثبت  رسیده  باشد به عنوان  مالک  اصلی  ملک  می پذیرد .

در خصوص اسناد رسمی و عادی  و مالکیت  آن  حتما با  وکیل ملکی متخصص مشورت  داشته  باشید .

مطالبه  تنظیم  سند رسمی

معمولا در برخی  موارد به  هردلیلی   پیش می آید که طرفین امکان تنظیم  سند رسمی را در لحظه  ندارد .

در این  صورت  خریدار  ملک  حتما باید از فرشنده  تنظیم  سند اصلی  را  مطالبه  کند  .

در این موارد  اگر فروشنده  از  تنظیم  سند رسمی سرباز  زند  ،  خریدار  باید قبل از  هرکاری مطالبه  و دادخواست  تنظیم  سند را  مطالبه نماید  .

مراحل طرح دعوای  الزام  به  تنظیم  سند  رسمی

برای  طرح  چنین  دعوای  وجود و انجام  دو مرحله  لازم الاجرا است

مرحله  اول  : تعیین وقت حضور طرفین در  دفتر اسناد رسمی جهت تنظیم  سند مالکیت  و نقل وانتقال در سند عادی

مرحله  دوم  :  تعیین نکردن  زمان حضور  درسند عادی برای حضور  در  دفاتر برای  تنظیم  سند  رسمی

در صورت  عدم حضور  فروشنده  در  دفتر  به منظور  نقل وانتقال  و تنظیم  سند ، خریدار  توسط اظهارنامه موضوع  را به  اطلاع  فروشنده می رساند  و از ایشان  با ذکر تاریخ  و زمان  مشخص برای  تنظیم  سند  اطلاع  رسانی  نماید  .

در صورتی  که فروشنده  بدون دلیل  موجه در دادگاه  حضور  نیابد  خریدار  می تواند با  گرفتن  عدم حضور فروشنده  برای  ادامه  پیگیری پرونده  در دادگاه  اقدام نماید  .

دادگاه  صالح  رسیدگی به  دعوای  الزام  به  تنظیم  سند

طبق قانون  دادگاه محل جرم  دادگاه  صالحه  برای رسیدگی به  دادخواست  تنظیم  سند رسمی  خواهد بود  .

وکیل ملکی  توصیه میکند که ضمن  تنظیم  دادخواست  الزام  ،  حتما  درخواست  صدور دستور موقت  به منظور  جلوگیری از نقل  و انتقال  ملک  نیز به  دادگاه  ارائه  شود  .

تا شخص دیگری نتواند به عنوان دعوای  ثالث وارد موضوع  شود  .

در خصوص دعاوی  انتقال  سند  موضوعات  مختلف و زیادی  وجود دارد  که وکیل ملکی  به  سبب تجربه  بالا می تواند تشخیص دهد  که از چه روشی به  پرونده  مدیریت  داشته  باشد .

بنابراین  کمک و مشاوره  گرفتن  از  وکیل ملکی  در  پرونده  بسیار  کمک  کننده  است

با  ما در  موسسه  حقوقی  در ارتباط باشید

سه شنبه 9 آذر 1400
بؤلوملر : مشاور حقوقی,