دعوای  فک  رهن  به چه صورت  است  /وکیل ملکی

بررسی فک رهن کردن  از ملک  /وکیل ملکی

در این مطلب  شرایط فک رهن رو با  کمک یک وکیل ملکی خبره  بررسی میکنیم  و اطلاعات  لازم  را  برای شکما عنوان  میکنیم  .

قبل از هرچیز باید  بدانیم  قرارداد رهن چیست  ؟.
در این راستا قانون تعریفی برای  قرارداد رهن بیان  کرده  است  که به  موجب آن  شخصی مالی را به  به عنوان وثیقه  به شخص دیگری  میسپارد .
کسی که رهن میدهد راهن و رهن گیرنده  را مرتهن میگویند .

ادامه این مطلب با ما باشید  تا به بررسی بیشتری  بپردازیم

بررسی فک رهن کردن  از ملک  /وکیل ملکی

 نکات حقوقی  در خصوص شرایط عقد رهن

مرتهن یا همان کسی که رهن را میگیرد  میتواند در هر زمانی قرارداد رهن  را برهم بزند در حالی که راهن همچنین  اجازه ای ندارد .

رهن دهنده قبل از ادای  وظیفه خود نمی تواند رهن را  مسترد  نماید  .

در صورت فوت مرتهن یا  کسی که رهن را گرفته است  ، راهن می تواند تقاضای  مال نماید  .

بررسی مال  مرهونه  و هرآنچه به آن تعلق دارد

علاوه بر مال رهن داده شده ، هرچیزی که به آن  تعلق  دارد  نیز مشمول  این  قوانین  قرار  میگیرد .

در واقع  چنانچه بین  راهن و مرتهن قرارداد مکتوبی  ذکر شود و نحوه  پرداخت و متعلقات  آن  بیان شود نتیجه مناسب تری ایجاد می شود  .

دعوای  راهن و مرتهن به چه صورت  خواهد بود

دعاوی با موضوعیت  رهن و مواردی  که در بالا  ذکر شد  با نام الزام به  فک  رهن از  ملک یا  مال ،  در محکمه مطرح می شود .

این  دعاوی ممکن است  به صورت  مستقل و یا  همراه  با  الزام  به  تنظیم  سند رسمی  مطرح  شود

برخی مقررات و قانون فک رهن

نقل و انتقال  مال  رهنی  باطل است  و دادگاه آن  را بلا اثر می داند  .

ماده 674 قانون مجازات اسلامی  مبنی بر این  موضوع  عنوان شده  است
” هرگاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته‌هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن برای وکالت هر کار با اجرت یا بی‌اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آن‌ها را به ضرر مالکین یا متصرفین آن‌ها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. ”

توانایی وکیل ملکی در دعاوی  فک رهن

همانطور که گفته شد  این تها گوشه  از پیچیدگی های  دعاوی  فک رهن و الزامات و متعالقات  ان بود .
برای  اینکه در این  دعاوی  دچار مشکل نشوید حتما  از  تجربیا ت وکیل ملکی  چه در قالب مشاوره  و چه در قالب  اعطای وکالت  استفاده  کنید  .

با مشاوران  ما در  موسسه  حقوقی  مدافع  حق پارسیا ن  در تماس باشید  .

چهارشنبه 3 آذر 1400
بؤلوملر : مشاور حقوقی,