وکیل حقوقی ملکی خوب در تهران

وکیل ملکی خوب در تهران وکیل متخصص دعاوی ملکی وکیل مشاوره حقوقی ملکی وکیل مشاوره حقوقی ملکی 09121404305 - 02177494347

گذاشتن وسایل در مشاعات آپارتمان، وکیل ملکی

گذاشتن  وسایل اضافه  در راهرو ها  و در قسمت های مشاع مکانهای مسکونی یکی از معضلاتی است  که مردم ساکن این مکانها با ان  درگی ر هستند و بعضا به دادگاه کشیده می شود  .
به همین منظور از وکیل ملکی و متخصص در این زمینه سوالات و موضوعاتی مطرح می شود و پرسیده می شود که در ادامه این  مطلب می توانید این موضوع حقوقی را بررسی  کنید 

آردینی اوخو
پنجشنبه 16 اردیبهشت 1400
بؤلوملر : مشاور حقوقی,

فروش مشاعات آپارتمان، وکیل ملکی


تغییر یا زیبا سازی در قسمت های اختصاصی اپارتمان:

بسیاری از افراد با این ابهام مواجه میشوند که ایا میتوان جلوی درب واحد وسیله ای برای زیبا سازی انجام داد؟
پاسخ اینست که اگر ان قسمت جزء مشاعات محسوب شود
و به عبارت دیگر مورد استفاده تمام مالکین باشد
حتی قرار ددن کفش یا جاکفشی و سایر وسایل حتی به نیت زیبا سازی ممنوع است.
مگر انکه رضایت سایر مالکین جلب شده باشد.
اما هریک از مالکین اجازه دارند با رعایت مقررات ساختمانی، برای استفاده بهتر از قسمت های اختصاصی واحد خود تغییراتی را اعمال کنند.

در صورت مواجهه با ابهام میتوانید با وکیل ما مشورت کنید.آردینی اوخو
پنجشنبه 16 اردیبهشت 1400
بؤلوملر : مشاور حقوقی,

قانون مشاعات ساختمان، وکیل ملکی

حقوق مالکین در قسمت مشاعات آپارتمان:

در مشاعات اپارتمان حقوق تمامی مالکین وجود دارد.
بنابراین هر اقدامی نسبت به ان نیازمند رضایت تمامی مالکان است.

ظاهر کهنه و فرسوده برخی اپارتمان ها به زیبایی شهر اسیب میرساند.
اگر شما نیز با این عقیده موافقید احتمالا در فکر تغییر نمای آپارتمان خود هستید.
اما وکیل ملکی ضمن تشویق شما هشدار میدهد برای این اقدام باید کمی مراقب باشید.
چرا که هیچ کدام از مالکین حق تصرف و تغییر در نمای ساختمان را ندارند مگر انکه پیش از ان رضایت اکثریت مالکین را جلب کرده باشند.

گاهی به نظر میرسد برخی اقدامات ضروری و یا برخی اقدامات جزیی نیازی به چنین تشریفاتی ندارد
چرا که گمان میکنیم جزء بدیهیات است.
در حالیکه وکیل ملکی به شما هشدار میدهد در قبال قوانین به بدیهیات اکتفا نکنید.
بلکه با مشورت و کسب اگاهی از افراد مطلع در این زمینه اقدام کنید تا با مشکل مواجه نشوید.
تجارب وکیل ملکی و حقوقی در این زمینه نشان داده است موضوعات کوچک میتواند منشاء اختلافات بزرگ باشد.
در متن پیش رو به تغیرات کوچکی در مشاعات اپارتمان میپردازیم که منجر به اختلافات طولانی مدت ساکنین شده است.

آردینی اوخو
پنجشنبه 16 اردیبهشت 1400
بؤلوملر : مشاور حقوقی,

هزینه تعمیرات مشاعات ساختمان، وکیل ملکی

حقوق مالکین در قسمت مشاعات آپارتمان:

در مشاعات اپارتمان حقوق تمامی مالکین وجود دارد.
بنابراین هر اقدامی نسبت به ان نیازمند رضایت تمامی مالکان است.
گاهی به نظر میرسد برخی اقدامات ضروری و یا برخی اقدامات جزیی نیازی به چنین تشریفاتی ندارد
چرا که گمان میکنیم جزء بدیهیات است.
در حالیکه وکیل ملکی به شما هشدار میدهد در قبال قوانین به بدیهیات اکتفا نکنید.
بلکه با مشورت و کسب اگاهی از افراد مطلع در این زمینه اقدام کنید تا با مشکل مواجه نشوید.
تجارب وکیل ملکی و حقوقی در این زمینه نشان داده است موضوعات کوچک میتواند منشاء اختلافات بزرگ باشد.
در متن پیش رو به تغیرات کوچکی در مشاعات اپارتمان میپردازیم که منجر به اختلافات طولانی مدت ساکنین شده است.

آردینی اوخو
پنجشنبه 16 اردیبهشت 1400
بؤلوملر : مشاور حقوقی,

هزینه تعمیرات مشاعات ساختمان، وکیل ملکی

حقوق مالکین در قسمت مشاعات آپارتمان:

در مشاعات اپارتمان حقوق تمامی مالکین وجود دارد.
بنابراین هر اقدامی نسبت به ان نیازمند رضایت تمامی مالکان است.
گاهی به نظر میرسد برخی اقدامات ضروری و یا برخی اقدامات جزیی نیازی به چنین تشریفاتی ندارد
چرا که گمان میکنیم جزء بدیهیات است.
در حالیکه وکیل ملکی به شما هشدار میدهد در قبال قوانین به بدیهیات اکتفا نکنید.
بلکه با مشورت و کسب اگاهی از افراد مطلع در این زمینه اقدام کنید تا با مشکل مواجه نشوید.
تجارب وکیل ملکی و حقوقی در این زمینه نشان داده است موضوعات کوچک میتواند منشاء اختلافات بزرگ باشد.
در متن پیش رو به تغیرات کوچکی در مشاعات اپارتمان میپردازیم که منجر به اختلافات طولانی مدت ساکنین شده است.

آردینی اوخو
پنجشنبه 16 اردیبهشت 1400
بؤلوملر : مشاور حقوقی,

قانون تغییر در مشاعات ساختمان، وکیل ملکی


هزینه تعمیر ریزش نما را چه کسی تقبل کند؟

حال که میدانیم نمای ساختمان نیز جزء مشاعات محسوب میشود به تبع ان هزینه تعمیرات نما نیز به عهده تمامی مالکین است.
همچنین خرابی بالکن، تراس و حیاط با هزینه تمام مالکین تعمیر میشود.

اما نکته قابل ذکر اینست که اگر بالکن، تراس، پنجره احداث شده در ساختمان و حیاط به گونه ای در نمای ساختمان مستقر شده باشند
که تنها یک یا چند واحد به ان دسترسی داشته باشند هزینه حفظ، نگهداری و تعمیرات با مالکان همان واحد هایی است که استفاده اختصاصی دارند.آردینی اوخو
پنجشنبه 16 اردیبهشت 1400
بؤلوملر : مشاور حقوقی,