نظریه وکیل ملکی درباره تخلیه کردن  ملک  اجاره  ای  استیجاری


 تخلیه ملک  استیجاری  و نظروکیل ملکی

تخلیه  یک  هفته ای  آپارتمان استیجاری

مستاجر مسکونی بعد از اتمام زمان اجاره  موظف است  ملک  را تخلیه  کند .

در غیر اینصورت  مالک  ملک می تواند از در شورای حل اختلاف شکایت  کند و دادخواست  تخلیه  ملک  را مطرح نماید  .

تخلیه  یک  هفته ای  چه زمانی انجام می شود

تخلیه  یک  هفته ای  فقط زمانی انجام می شود  که مدت اجاره  به  اتمام رسیده  باشد  .

در غیر اینصورت  حکم تخلیه  به  این سرعت صادر نمی شود

به  همین  منظور  لازم  است  برای  طرح  دعوای  تخلیه  با  وکیل ملکی  مشورت  داشته  باشید

شماره  تماس  وکیل ملکی  در تهران  09121404305

تخلیه  فوری ملک  مسکونی

تخلیه  ملک  مسکونی  حقی  است  که دادگاه به  موجر  وصاحب ملک  میدهد

و زمانی قابل احقاق  است  که مدت زمان  قرارداد به  اتمام رسیده  باشد  .

در این  صورت  بصورت  فوری  و یک  هفته ای  دستور و حکم تخلیه صادر  می شود  .

برای  تنظیم  دادخواست  مالک  یا  وکیل ملکی  قانونی وی  می تواند به  دادگاه و یا شورای  حل اختلاف مراجعه و دادخواست  را تقدیم  نماید  .

 نکات حقوقی  تخلیه  ملک

پس از ثبت  دادخواست  در  دفاتر  الکترونیک  قضایی  ،  پرونده  در  شورای  حل اختلاف وقت  داده  می شود و توسط سامانه ابلاغ  اطلاع  رسانی می شود  .

در زمان تشکیل جلسه  مالک  با  دردست  داشتن  مدارک  اجاره نامه  و پرداخت ودیعه به  حساب دادگستری ،  تخلیه  ملک  را  درخواست  نماید  .

پس از ان شورا  با صدور حکم  موجر را مطلع  می نماید  .

چنانچه موجر بیشتر از  مهلت  قانونی  در  ملک  تصرف داشته باشد شورای  حل اختلاف با  تعیین  خسارت  از مبغ ودیعه کسر می نماید  .

در صورتی  که قرارداد ملک در حضور دو شاهد امضا نشده باشد  و یا در دو نسخه تنظیم  نشده  باشد  شورای  حل اختلاف رای  تخلیه  صادر نکرده  و پرونده را به  دادگاه  ارجاع می دهد.

بنابراین  بهتر است  قبل از انجام هر قرارداد ملکی  با وکیل معتبر ملکی مشورت  داشته باشید .

گروه  وکلای  حقوقی  مدافع  حق پارسیان  شرایطی را فراهم  آورده  است  که  در هر زمانی در هر موضوعی نیاز به  وکیل ویا  مشاوره  حقوقی داشتید  شما را  یاری  کند

با  ما در ارتباط باشید

0912140430

دوشنبه 10 آبان 1400
بؤلوملر : مشاور حقوقی,