وکیل حرفه ای املاک در تهران مشاوره با وکیل ملکی

وکیل متخصص ملکی ارزان در تهران

دعاوی ملکی نسبت به سایر امور حقوقی و دعاوی پیچیده تر و سنگین تر میباشند.
چرا که ممکن است ب سازمانها و ادارات مختلف سرو کار داشته باشد
که هرکدام قوانین و ایین نامه های خاص خود را دارند.
برخی از انها قوانین قبل خود را نسخ و برخی دیگر به قوانین بعد خود اعتبار میبخشند.
بنابراین لازم است فردی همچون وکیل ملکی متخصص انها را به عهده گیرد
چرا که ضمن تسلط بر قوانین، به علت شغل خود اگاهی وی نسبت به قوانین باید به روز باشد.
از طرف دیگر دعاوی ملکی معمولا با چندین نفر سر وکار دارد. گرچه ممکن است
تنها طرف دعوا دو نفر باشند اما گاهی این تعداد افزوده و به مالکان قبلی و بعدی نیز تسری می یابد.
بنابراین لازم است وکیل ملکی متخصص و مجرب پرونده را به عهده گیرد
تا بتواند با توجه به تمامی افراد دخیل در پرونده حقوق ضایع شده را احیا نماید.

وکیل دعاوی ملکی:

وکیل دعاوی ملکی صرفا متمرکز بر امور و اختلافات ملکی است.
دعاوی ملکی از جمله نسبت به خرید و فروش املاک و اراضی، اجاره، حق ارتفاق، دعاوی تصرف، خلع ید یا تخلیه ید، اخذ به شفعه، فروش مال غیر و … میباشد.
اغلب اوقات این دعاوی چهره حقوقی دارند. اما ممکن است گاهی همچون فروش مال غیر جنبه کیفری نیز بیابد.
که وکیل دعاوی ملکی به ان نیز رسیدگی میکند.
گرچه چهره کیفری غلبه نموده اما اساس دعوا بر املاک یا اراضی میباشد
که در تخصص وکیل ملکی است.
زمانی که دعوا حقوقی قلمداد شود به دادگاه های عمومیحقوقی و در صورتیکه کیفری باشد
به دادگاه های کیفری ارجاع میشود.
دعاوی ملکی غیر منقول محسوب شده و به دادگاه محل وقوع مال ارجاع میشود.

در صورتیکه وکیل ملکی دادخواست را به دادگاه کیفری تقدیم نماید
به این معناست که در پی ان تعیین جرم و مجازات خواهد بود.

بهترین وکیل ملکی:

بهترین وکیل ملکی کسی است
که ضمن برخورداری از دانش حقوقی مرتبط با دعاوی ملکی، نسبت به این امور از تجربه و سابقه نیز برخوردار باشد.
با چنین ویژگی هایی وکیل ملکی نسبت به روش تصمیم گیری و عملکرد قضات مربوطه نیز اشنا میباشد.
بنابراین با استفاده  از استدلال و فن بیان خود میتواند توجه قاضی را به مسائلی که مد نظر وی است جلب نماید.
به عبارت دیگر شناخت وکیل مجرب از قاضی باعث میشود
در ارائه لایحه خود نکات شناختی از قاضی را لحاظ کرده و منجر به صدور رای عادلانه و متناسب با لایحه دفاعیه خود گردد.

شماره تماس وکیل:09121404305

<iframe src="https://mihanvideo.com/embed/v6yOo/?autoplay=0&loop=0" width="650" height="380" frameborder="0" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe>

دوشنبه 5 مهر 1400
بؤلوملر : مشاور حقوقی,