گواهی عدم افراز را از کجا دریافت کنیم مشاوره با وکیل ملکی

تفاوت میان تفکیک و افراز ملک

در زمینه دعاوی ملکی یکی از رایج ترین پرونده ها مربوط به ( افراز ملک مشاع) خواهد بود
که قصد داریم در ادامه به توضیح و شرح آن بپردازیم:

تفاوت میان تفکیک و افراز ملک

افراز به چه معناست ؟

افراز در حقوق بمعنای جداکردن سهم شرکا درملک مشاع یا تقسیم کردن ملک مشاع میان شرکا است.
پس از (افراز) ملک دیگر مشاع نخواهد بود و مفروز محسوب می شود.

چه املاکی قابل افراز هستند؟
۱. افراز مخصوص اموال غیر منقول هستند ۲
. تنها املاکی که بیش از یک مالک دارند مانند ملک مشاع یا ورثه ای قابل افراز هستند.

تفکیک ملک به چه معناست؟

وقتی مالک ملک (مال غیر منقول) را به قطعات کوچکتر تقسیم می کند
تفکیک ملک انجام گرفته است.

 • تفاوت میان تفکیک و افراز

همانطور که اشاره شد یکی از ویژگی هایی که برای مفروز شدن ملک نیاز است
مشاع بودن آن است و اگر ملکی تنها یک مالک داشته باشد
مفروز نخواهد شد
ولی در تفکیک این ویژگی برجسته نیست
و ملکی تنها با یک مالک هم می تواند تفکیک شود.
اگر ملک مشاع میان ورثه تفکیک شود بر خلاف قانون کلی از حالت مشاع در نخواهد آمد.
اگر قصد افراز یا تفکیک ملک خود را دارید
می توانید از یک وکیل ملکی که در این حوزه فعالیت دارد کمک بگیرید .

 • املاک غیر قابل افراز

▪︎املاکی که برای آن ها سند معارض صادر شده باشد قابل افراز نخواهد بود.

▪اموالی که تقسیم آنها موجب ضرر خواهد بود
طبق ماده ۵۹۱ قانون مدنی فروخته می شوند
و پس از فروش بهای آن میان شرکا تقسیم خواهد شد.

▪︎یک سری از اموال غیر منقول قابل تقسیم نخواهند بود
که در مورد این اموال هم طبق ماده ۳۱۷ قانون امور حسبی مانند دسته قبل عمل خواهد شد.

درصورتی که دعاوی افراز مطرح باشد مراجع رسیدگی به آن کدامند؟

 • محاکم دادگستری :
  در صورتی که ملک ثبت نشده باشد دادگاه های حقوقی محل صالح به رسیدگی خواهد بود.
 • مراجع ثبتی :
  طبق ماده ۱ قانون افراز و فروش ملک مشاع (افراز املاک مشاع که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته
  اعم از اینکه در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد،
  در صورتی که مورد تقاضای یک یا‌چند شریک باشد
  با واحد ثبتی محلی خواهد بود که ملک مذکور در حوزه آن واقع است.
  واحد ثبتی با رعایت کلیه قوانین و مقررات ملک مورد تقاضا‌را افراز می‌نماید.)

برای دریافت راهنمایی و همراهی شما در طی کردن روند دادرسی دعاوی ملکی می توانید
از خدمات موسسه ما استفاده نموده و یا از یک وکیل ملکی کمک بگیرید.

شماره تماس وکیل: 09121404305

<div style="position:relative;display:block;height:0;padding:0;padding-bottom:56.25%;"><iframe src="https://www.namasha.com/embed/5QyltdpI" style="position:absolute;top:0;bottom:0;left:0;width:100%;height:100%;border:0;" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true"></iframe></div>

دوشنبه 29 شهریور 1400
بؤلوملر : مشاور حقوقی,