دعوای  فک  رهن  به چه صورت  است  /وکیل ملکی ، فک  رهن یکی از موضوعات مهم رملکی  است  که پرونده  های  زیادی  هم در  دادگاه از این  دست  موجود می باشند و همیشه  راهکارهای  خاصی خواهند داشت که عمدتا با  کمک وکیل ملکی  تهران  امکان پذیر است  .

آردینی اوخو
چهارشنبه 3 آذر 1400
بؤلوملر : مشاور حقوقی,